Zeleni odrez

Med zeleni odrez (zeleni vrtni odpad) spadajo:

  • trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta;
  • odcvetele in odmrle rože;
  • lesni sekanci, slama, seno;
  • listje, veje, lubje in iglice dreves, itd…
Med zeleni odrez ne spadajo biološki kuhinjski odpadki.

Vsi uporabniki iz gospodinjstev in pravne osebe, ki doma nimajo rjavega zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov morajo le tega naročiti na sedežu Komunale Škofja Loka ali pa izvajati lastno kompostiranje na domačem vrtu.

Uporabniki iz občine Škofja Loka imajo na voljo 1 m3 brezplačne oddaje zelenega odreza na dan. Večje količine se obračuna skladno z veljavnim cenikom Komunale Škofja Loka. Oddaja zelenega odreza iz dejavnosti (kot so npr. čiščenje javnih zelenih površin, parkov, pokopališč, površin pri pravnih osebah, itd.) se pripeljana količina v celoti tehta in obračuna skladno z veljavnim cenikom Komunale Škofja Loka.

Uporabniki iz gospodinjstev, iz občine Železniki, imajo na voljo 1 m3 (1 avtomobilska prikolica) brezplačne oddaje zelenega odreza na dan v Zbirnem centru Studeno.

Dostopnost