Spomladansko zbiranje zelenega odreza

Zbiranje zelenga odreza se je izvajalo brezplačno vsak torek v mesecu aprilu, pri vseh predhodno prijavljenih uporabnikih.

Med zeleni odrez spadajo:

  • trava, plevel in neuporabni deli rastlin iz vrta;
  • odcvetele rože;
  • lesni sekanci, slama, seno;
  • suho listje, veje, lubje in iglice iz mehkega lesa…

Vse prijavljene uporabnike prosimo, da zeleni odrez pripravite en dan pred izbranim odvozom na prevzemno mesto za zabojnike, oziroma ob smetarsko traso. Zeleni odrez bomo pobirali z večjim kamionom, tako da poskrbite za zaščito vašega dvorišča.

Naročilo na brezplačni odvoz zelenga odreza ni več mogoče.

Več informacij lahko dobite:

Vsi uporabniki lahko do 5 m3 zelenega odreza oddate brezplačno, preko celega leta, v Zbirnem centru Draga, ki obratuje vsak dan v tednu, med 8. in 18. uro ter v soboto med 8. in 13. uro.

Dostopnost