Zbiranje zelenega odreza zaključeno

Komunala Škofja Loka je organizirala spomladansko pokusno zbiranje zelenega odreza v občini Škofja Loka.

Zbiranje se je izvajalo brezplačno vsako sredo, od vključno 30. 3. do vključno 20. 4. 2022, pri predhodno prijavljenih gospodinjstvih, ki so vključena v redni odvoz odpadkov v Občini Škofja Loka.

Prijave na poskusno zbiranje zelenega odreza niso več mogoče.

Vsi uporabniki lahko zeleno odrez še naprej, brezplačno oddate v Zbirnem centru Draga, ki po novem obratuje vsak dan v tednu, med 8. in 18. uro ter v soboto med 8. in 13. uro.

Med zeleni odrez spadajo:
  • trava, plevel in neuporabni deli rastlin iz vrta;
  • odcvetele rože;
  • lesni sekanci, slama, seno;
  • suho listje, veje, lubje in iglice iz mehkega lesa…
Več informacij lahko dobite: