Vloge, obrazci, dokumenti

Zahteva za pridobitev projektnih in drugih pogojev, na podlagi gradbenega zakona (vodovod, kanalizacija, odpadki)

ZAHTEVA za pridobitev projektnih in drugih pogojev (GZ)

Zahteva za pridobitev mnenja, na podlagi gradbenega zakona (vodovod, kanalizacija, odpadki)

ZAHTEVA za pridobitev mnenja (GZ)


Pitna in odpadna voda

OBRAZEC za spremembo obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Pogodba za odvzem vode iz hidranta

Vloge za priključitev (vodovod, kanalizacija)

VLOGA za priključitev na javno kanalizacijo

VLOGA za priključitev na javni vodovod

VLOGA za začasno priključitev na javni vodovod

Vloga in izjava za kmetijsko gospodarstvo

VLOGA za oprostitev plačila storitve praznjenja greznic oz. MKČN za KMG

 IZJAVA o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu


Odpadki

Vloga za vključitev v reden odvoz odpadkov in naročilo opreme za zbiranje odpadkov

Vloga za vključitev pravnih oseb v zbiranje odpadkov v občini Škofja Loka

Vloga za vključitev pravnih oseb v zbiranje odpadkov v občini Železniki

Vloga za nevključitev v reden odvoz odpadkov – pravne osebe

Izjava o spremembi glede opreme za odpadke

Poenotenje frekvenc odvoza odpadkov – Izjava o spremembi opreme za odpadke

Izjava o uporabi skupne opreme za zbiranje odpadkov

Izjava o odjavi opreme za zbiranje odpadkov


Organiziranje prireditev

Pravila in smernice za organizatorje prireditev v občini Škofja Loka

Vloga za zbiranje odpadkov na prireditvi v občini Škofja Loka

Pravila in smernice za organizatorje prireditev v občini Železniki

Vloga za zbiranje odpadkov na prireditvi v občini Železniki


Obračun

Izjava o spremembi glede naslova

Izjava o spremembi plačnika

Soglasje za direktno bremenitev

Prijava na e-račun Komunale Škofja Loka


Dokumenti

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2021

 

Dostopnost