Trenutno ni omejitev za uživanje pitne vode iz pipe

 

 

 

 

 

Pitna voda iz pipe je redno preverjana s strani NLZOH. Iz rezultatov poročil o preskušanju pitne vode je razvidno, da ni omejitev za uživanje pitne vode in da je oskrba s pitno vodo varna za vse uporabnike.