Steklena embalaža

Ločeno zbrano embalažno steklo vračamo industriji v ponovno uporabo za iste ali podobne namene oziroma za proizvodnjo novih steklenih izdelkov. Na ta način zmanjšujemo količine odpadkov, ki bi jih sicer odložili na odlagališče. Steklena embalaža mora biti pred odlaganjem v zabojnike prazna. Dodatno bomo zmanjšali vplive na okolje, če bomo vsako stekleno embalažo pred oddajo splaknili s čisto vodo.