Steklena embalaža

V občinah Škofja Loka in Železniki se v zelenih zabojnikih in zvonovih na ekoloških otokih zbira steklena embalaža.

 

Med stekleno embalaža spadajo:

  • steklenice vseh barv, vrst in velikosti;
  • kozarci vloženih živil;
  • ostala steklena embalaža.

steklena embalaža mora biti brez vsebine, zamaškov in pokrovov.

Ločeno zbrano embalažno steklo vračamo industriji v ponovno uporabo za iste ali podobne namene oziroma za proizvodnjo novih steklenih izdelkov. Na ta način zmanjšujemo količine odpadkov, ki bi jih sicer odložili na odlagališče. Steklena embalaža mora biti pred odlaganjem v zabojnike prazna. Dodatno bomo zmanjšali vplive na okolje, če bomo vsako stekleno embalažo pred oddajo splaknili s čisto vodo.
Dostopnost