Silažna folija

Silažna folija je odpadek, ki ne spada med komunalne odpadke.

Imetniki z območja občine Škofja Loka imajo možnost oddaje čiste silažne folije v Zbirnem centru Draga.

Čista folija je:

  • folija brez primesi krme,
  • brez mrežice,
  • neonesnažena z blatom ali prahom.

Vso silažno folijo se vsem imetnikom tehta in zaračuna skladno z veljavnim cenikom Komunale Škofja Loka.

Imetniki iz občine Železniki lahko silažno folijo enkrat letno, v času akcije, oddajo v Zbirnem centru Studeno.

Na podlagi tega se uporabnikom izstavi račun.

 

Dostopnost