Ravno steklo

Ravno okensko steklo sodi med mešane gradbene odpadke. V Zbirnih centrih se ga zbira ločeno od mešanih gradbenih odpadkov.

V kontejner za ravno okensko steklo se lahko odlaga samo:

  • ravno,
  • prozorno okensko steklo,
  • brez primesi in drugih materialov.

Armirano steklo ne sodi v zabojnik za ravno okensko steklo.

Vsi povzročitelji odpadkov morajo odpadke ločiti po vrsti odpadka že pred vstopom v Zbirni center Draga.

Dostopnost