Zakonodaja s področja pitne vode

Uredbi

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
Uredba o pitni vodi (Ur.l. RS 61/23)

Pravilnik

Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

Določbe 10., 11., 12., 13. in 14. člena se uporabljajo do 31. decembra 2028, ostalo preneha veljati z dnem 17. 6. 2023, kot določa Uredba o pitni vodi.

Občinski odlok

S 1.1.2010 je začel veljati Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka, ki je bil v Uradnem listu RS št. 104/2009 objavljen 18.12.2009. Več >>

V Uradnem listu RS št. 6/2015 je bil 30.1.2015 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

V Uradnem listu RS št. 44/2015 je bil 22.6.2015 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

V Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 je bil 27.10.2017 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka

 

Uredba o zavarovanju vodnih virov

Vodni viri za JLV in JVRLL so zavarovani s predpisom – Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS št. 164/2020), ker je opredelitev vodovarstvenih območij v pristojnosti države.

V Uradnem listu RS, št. 164/2020, je bila dne: 13. 11. 2020 objavljena Uredba o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane …več

 

Dostopnost