Vodovodno omrežje

Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d.o.o. upravlja z dvema vodovodnima sistemoma, podatki v preglednici na dan 1. 1. 2024:

ID VS
Ime VS (vodovodnega sistema)
Število oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališčem
Dolžina omrežja vodovodnega sistema v upravljanju [m]
Število priključkov
1252 JLV (Javni loški vodovod) 19.522 147.239 4.546*
1506 JVRLL (Javni vodovod Rovte Lenart Luša) 190 9.807 71

*Med navedenimi priključki so všteti tudi industrijski uporabniki, oziroma uporabniki posebnih storitev, ki jih je trenutno 20.

Omrežje JLV in JVRLL predstavlja kar 157 km cevovodov, brez priključkov na javni vodovod.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s pitno vodo prebivalce v naslednjih naseljih: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas – Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo Loko (delno), Na Logu (delno), Papirnica (delno), Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno), Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Andrej (delno), Sv. Barbara (delno), Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah (delno), Zminec (delno) in mesto Škofja Loka. S pitno vodo iz JLV se oskrbujejo tudi uporabniki v javnih objektih in v gospodarski, ter negospodarski dejavnosti.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s pitno vodo več kot 19.000 prebivalcev.

JAVNI VODOVOD ROVTE LENART LUŠA (JVRLL) oskrbuje s pitno vodo del prebivalcev naslednjih naselij: Rovte v Selški dolini, Sv. Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša. Del prebivalcev se oskrbuje s pitno vodo iz zasebnih vodovodov. S pitno vodo iz JVRLL se oskrbujejo tudi uporabniki v OŠ Lenart in v gospodarski, ter negospodarski dejavnosti.

 

Grafični prikaz vodovodnih sistemov JLV in JVRLL

Dostopnost