Vodovodno omrežje

Javno podjetje Komunala Škofja Loka, d.o.o. upravlja z dvema vodovodnima sistemoma, podatki v preglednici na dan 1. 1. 2021:

ID VS Ime VS (vodovodnega sistema) Število oskrbovanih prebivalcev Dolžina omrežja vodovodnega sistema  v posamezni občini [m] Število priključkov
1252 JLV (Javni loški vodovod) 19456 147137 4387*
1506 JVRLL (Javni vodovod Rovte Lenart Luša) 155 9798 65

*Med navedenimi priključki so všteti tudi industrijski uporabniki, oziroma uporabniki posebnih storitev, ki jih je trenutno 18.

Grafični prikaz vodovodnih sistemov JLV in JVRLL

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s pitno vodo nekaj več kot 19000 prebivalcev v naslednjih naseljih in vaseh: Binkelj, Bodovlje (delno), Dorfarje, Forme, Godešič, Gorenja vas – Reteče, Gosteče, Grenc, Hosta, Lipica, Log nad Škofjo Loko (delno), Na Logu (delno), Papirnica (delno), Podpulfrca, Pungert, Puštal (delno), Reteče, Stara Loka, Suha, Sv. Duh, Trata, Trnje, Vešter, Vincarje, Virlog, Virmaše, Visoko pri Poljanah (delno), Zminec (delno) in mesto Škofja Loka. S pitno vodo iz JLV se oskrbujejo tudi uporabniki v javnih objektih in v gospodarski, ter negospodarski dejavnosti.

JAVNI LOŠKI VODOVOD (JLV) oskrbuje s pitno vodo več kot 19000 prebivalcev.

JAVNI VODOVOD ROVTE LENART LUŠA (JVRLL) oskrbuje s pitno vodo nekaj več kot 150 uporabnikov in zagotavlja oskrbo s pitno vodo za del prebivalcev naslednjih naselij oz. vasi: Rovte v Selški dolini, Sv. Lenart, Zgornja Luša in Spodnja Luša. Del prebivalcev se oskrbuje s pitno vodo iz zasebnih vodovodov. S pitno vodo iz JVRLL se oskrbujejo tudi uporabniki v OŠ Lenart in v gospodarski, ter negospodarski dejavnosti.

 

Omrežje JLV in JVRLL predstavlja 157 km cevovodov, od tega je kar 76 km iz NL (nodularne litine).

V letu 2020 smo popisovali 4684 merilnih mest na vodovodnih priključkih.

Na JLV in JVRLL je potrebno nadzorovati, vzdrževati in servisirati še preko 1600 ventilov, 44 blatnih izpustov in 167 zračnikov, nameščenih v 347 jaških na javnem vodovodu ter 844 hidrantov namenjenih požarnemu varstvu. Javni vodovod Rovte-Lenart-Luša (JVRLL)ima na dolžini skoraj 10 km kar 13 različnih tlačnih con.