Oddaja stanja vodomera

Vsi uporabniki, ki ste priključeni na javni vodooskrbni sistem, kjer je upravljavec Komunala Škofja Loka, lahko stanje števca popisujete mesečno.

Stanje lahko sporočate po sledečih poteh:

  • portal: komunalainfo.si  (portal nam omogoča tudi preverjanje prejetih računov, odprtih postavk, itd.),
  • e-pošti: info@komunalaskofjaloka.si,
  • telefonski številki: 04/ 50 23 500.

 

Dostopnost