Oddaja stanja vodomera

Vsi uporabniki, ki ste priključeni na javni vodooskrbni sistem, kjer je upravljavec Komunala Škofja Loka, lahko stanje vodomera popisujete mesečno.

Stanje lahko sporočate po sledečih poteh:

    • portal: komunalainfo.si  (portal nam omogoča tudi preverjanje prejetih računov, odprtih postavk, itd.),
    • e-pošti: info@komunalaskofjaloka.si,
    • telefonski številki: 04/ 50 23 500.

Informacije o vodomeru najdete tukaj.

Dostopnost