Obveščanje uporabnikov pitne vode

Obveščanje uporabnikov pitne vode iz Javnega loškega vodovoda (JLV) in Javnega vodovoda Rovte-Lenart-Luša (JVRLL), v letu 2023*:

člen** VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN  OBVEŠČANJA
 

 

/

 

 načrtovana vzdrževalna dela na posameznih odsekih JLV ali JVRLL
 

1 dan pred

prekinitvijo

 

1.        telefonsko ali osebno, če gre za manjši obseg uporabnikov

2.        lokalni radio Sora

3.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

 

 

/

 

nepredvidena vzdrževalna dela na posameznih odsekih JLV ali JVRLL

(npr. odprava okvar)

 

 

čim prej

 

1.        telefonsko ali osebno, če gre za manjši obseg uporabnikov

2.        lokalni radio Sora

3.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

 

 

 

/

 

nepredvidene večje motnje v oskrbi s pitno vodo (višja sila)
 

takoj, ko je to

mogoče

 

1.        112

2.        lokalni radio Sora

3.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

 

 

 

9.

 

neskladnost pitne vode zaradi hišnega vodovodnega omrežja
 

od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

 

1.        dopis (enostan. objekt – samo ta način)

2.        na oglasni deski uporabnikov (le v večstanovanjskih objektih)

3.        telefonsko-plačnika računov komunale

 

 

 

 

21.

 

obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode
ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)***  

1.        lokalni radio Sora

2.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

3.        112

4.        telefonsko in/ali po e-pošti (šole, vrtci, zdr. ustanove, živilski obrati)

na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa  

1.        aplikacija http://www.npv.si/

obveščanje pristojnih:

NIJZ, ZIRS in NLZOH

 

 

22.

 

 

 

obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti
 

od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1.        lokalni radio Sora

2.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

3.        112

4.        telefonsko in/ali po e-pošti (šole, vrtci, zdr.ustanove, živilski obrati)

 

 

31.

obveščanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti za pitno vodo
 

na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

 

 

1.        lokalni radio Sora

2.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

3.        časopis Gorenjski glas

 

 

 

34.

Letno poročilo o skladnosti pitne vode
 

enkrat letno, najkasneje do 31.3., za preteklo leto

1.        Ločanka ali Loški utrip

2.        spletna stran Komunale Škofja Loka:

www.komunalaskofjaloka.si

3.        aplikacija http://www.npv.si/

obveščanje NIJZ, ZIRS in NLZOH

*  to obvestilo je priloga računa Komunale Škofja loka d.o.o. za opravljene komunalne storitve za mesec december 2022;

** člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. L. RS št.: 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17);

*** če traja ukrep več kot dva tedna, se  po dveh tednih dnevno radijsko obveščanje nadomesti s tedenskim obveščanjem.

Številka: 2022-813
Javno podjetje Komunala Škofja Loka d.o.o.

  Obveščanje uporabnikov pitne vode v letu 2023

 Obveščanje uporabnikov pitne vode v letu 2022

 

 

Dostopnost