Obračuni in ceniki

Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v občini Škofja Loka

Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v občini Škofja Loka, od 1. 2. 2023

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka.
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2023, dne 27. 1. 2023)

Dostopnost