Obračuni in ceniki

Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v občini Škofja Loka

Cenik storitev oskrbe s pitno vodo v občini Škofja Loka, od 1. 1. 2021.

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka.
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2020, dne 18. 12. 2020)