Papir

 

Ločeno zbran papir vračamo industriji v ponovno predelavo oziroma reciklažo in s tem obvarujemo lesno bogastvo pred nepotrebnim posekom – vsaka tona zbranega papirja nadomesti najmanj 3,5 m³ lesa.