Ostali odpadki

S pravilnim ločenim zbiranjem se bo količina odpadkov za odlaganje, to je tako imenovanega ostanka odpadkov več kot razpolovila, zato aktivno sodelujte pri ločevanju odpadkov. Z maksimalnim upoštevanjem gospodarnega načina ravnanja z odpadki lahko dosežete tudi samo 20% ostanka odpadkov napram celotni količini povzročenih odpadkov.