Ostali odpadki

Ostale odpadke se zbira v črnih individualnih zabojnikih, oziroma v zelenih tipiziranih vrečah.

Večje količine odpadkov lahko uporabniki oddate tudi v Zbirnem centru Draga, kjer se jih pred oddajo tehta in obračuna skladno s cenikom.

Med ostale odpadke sodijo:

  • odpadki iz tekstila,
  • odpadki iz usnja,
  • odpadki iz gume,
  • higienski vložki.
  • plenice,
  • odpadki iz porcelana in keramike,
  • hišne smeti in vrečke sesalca,
  • sestavljeni odpadki, katere ni mogoče razstaviti na posamezne materiale, ipd.

S pravilnim ločenim zbiranjem se bo količina odpadkov za odlaganje, to je tako imenovanega ostanka odpadkov več kot razpolovila, zato aktivno sodelujte pri ločevanju odpadkov. Z maksimalnim upoštevanjem gospodarnega načina ravnanja z odpadki lahko dosežete tudi samo 20% ostanka odpadkov napram celotni količini povzročenih odpadkov.

Dostopnost