Odpadno jedilno olje

Odpadno jedilno olje nastane pri pripravi hrane.

Olje je veliko organski onesnaževalec, zato ga ne zlivamo v straniščno školjko ali lijak, saj ob takem ravnanju lahko pride do zamašitve odtočnih cevi in težav v čistilnih napravah. Posledično se hitreje namnožijo majhni glodavci.

 1 liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode.

Uporabljeno jedilno olje je odpadek, ki ga moramo ločevati od drugih odpadkov, saj ga je mogoče predelati v druge surovine, kot so biodizel, bioparafin ali glicerin.

Uporabniki iz občin Škofja Loka in Železniki ga lahko oddate v zbirna centra Draga in Studeno.