Odpadno jedilno olje

Kam z odpadnim jedilnim oljem?

Odpadno olje je živilo, ki s tem, ko konča v okolju (v tleh ali v vodi), predstavlja zelo visoko organsko onesnaženje, ki ga mikroorganizmi v naravi razgrajujejo več let. Odpadna voda je z vsebnostjo jedilnega olja 3.800-krat bolj obremenjena kot običajna odpadna voda.

En liter na dan odvrženega jedilnega olja v kanalizacijo tako predstavlja obremenitev, ki jo povzroči 19 ljudi.

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. list RS 70/08) določa, da gospodinjstva odpadno jedilno olje zbirajo ločeno in odpeljejo na zbirne centre ali predajo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov na terenu.

Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode.

Kratka navodila za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Odpadno jedilno olje v okolju
  • Nalaga se na stene kanalizacijskih cevi in s tem otežuje prehod drugih odplak.
  • Onemogoča vnos zraka, kar povzroči slabše delovanje greznice ali male komunalne čistilne naprave.
  • Onemogoča naraven razkroj in delovanje mikroorganizmov v bioloških odpadkih.
  • Spere se do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir pitne vode.
Shranjevanje odpadnega jedilnega olja

Olje doma po končani uporabi ohladimo in precedimo v plastično ali stekleno posodo oziroma v namensko posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki bo kmalu na voljo tudi pri nas.

Posodo dobro zapremo in jo do odvoza na zbirno mesto hranimo na temnem in hladnem mestu.

Polna posoda za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Ko je zbirna posoda polna, jo odnesemo do zbiralnika za odpadno jedilno olje.

Oddaja odpadnega jedilnega olja

Odpadno jedilno olje prelijemo v rumeni zbiralnik. Pri tem vas prosimo, da prazne posode ne pustite ob zbiralniku, ampak jo odnesete domov.

Komunala Škofja Loka je v občini Škofja Loka postavila zbiralnice za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Na ekološkem otoku pri trgovini Mercator v Frankovem naselju Pri trgovini Spar na Kidričevi cesti Pri mlekomatu, ob Mercatorju, v Podlubniku

Vse zbiralnice odpadnega jedilnega olja v Sloveniji so objavljene na povezavi.

1 liter odpadnega jedilnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode.

Odpadno jedilno olje se predela v biodizel

Odpadno jedilno olje je koristna surovina, ki se predela v biodizel. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja nastane 0,9 l biodizla. Biodizel je ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja (ostanek je glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).