Predpisi s področja praznjenja greznic

UREDBA: 

ODLOK: 

S 1.1.2010 je začel veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 13/2009 objavljen 17.2.2009; Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem listu RS št. 14/2011 objavljen 4.3.2011 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, ki je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017.

 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev

 Odlok o spremembi Odloka  o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinski odpadke vode ter izvajanju posebnih storitev
(Ur.l.RS št. 6/2015 z dne 30.1.2015),

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017 objavljen 27.10.2017).

Dostopnost