Obračuni in ceniki

Cenik storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Škofja Loka

Cenik storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Škofja Loka, od 1. 1. 2021.

SKLEP o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Škofja Loka.
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2020, dne 18. 12. 2020)