Zero waste strategija občine Škofja Loka in Železniki

25. 11. 2021 je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekala predstavitev Zero waste strategije, v sklopu katere se občini Škofja Loka in Železniki pridružujeta mreži slovenskih zero waste občin, ki jo koordinirajo Ekologi brez meja.

Občane pozivamo k pregledu strategije in oddaji pripomb, za izboljšave.

Na predstavitvi, ki je potekala v času Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, so sodelujoči izpostavili pomen uvajanja koncepta zero waste v lokalno okolje in posebno pozornost namenili prioritetnim ukrepom, ki se bodo v prihajajočih letih pričeli izvajati za doseganje zastavljenih ciljev, med njimi so:

  • manjše količine komunalnih odpadkov in večji delež ločeno zbranih odpadkov,
  • omejitev ali ukinitev uporabe izdelkov in embalaže za enkratno uporabo, tudi na prireditvah,
  • širitev mreže javnih pitnikov,
  • spodbujanje pitja vode iz pipe,
  • zmanjševanja količin odpadne hrane,
  • promocije lokalnih proizvodov in vzpostavitve centra ponovne uporabe.

 

“Konec je časov, ko smo mislili, da bo nekdo drug rešil probleme. Smo skupaj na tem planetu in prav je, da skupaj naredimo korake, da bo ta svet ostal lep še za nami,” je izpostavila predsednica Ekologov brez meja, Urša Zgojznik.

 

 

Tudi župan občine Škofja Loka, Tine Radinja, je pisno poudaril, da moramo združiti moči in skupaj izpeljati vse možne aktivnosti za okoljsko bolj vzdržen razvoj. ”Vedno znova moramo usmeriti naše aktivnosti k temu, da pri nas samih, naših občankah, občanih in organizacijah vzbudimo razmišljanje, kaj še lahko storimo, da bo svet jutri čistejši.”

 

 

Gašper Kleč, direktor Razvojne Agencije Sora je med drugim povedal, da vidi velik potencial, da Gorenjska postane zgled in dober primer ravnanja z odpadki in okoljsko ozaveščena regija, saj bo v www.ebm.si/zw/ mrežo zero waste vključenih že 10 občin na Gorenjskem (Bled, Gorje, Radovljica, Škofja Loka in Železniki, Kranj, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko).

 

 

Medtem pa je župan občine Železniki, Anton Luznar poudaril, da so odpadki eden od perečih problemov današnjega sveta. Ravnanje z odpadki se je v zadnjih tridesetih letih bistveno izboljšalo. Vendar je še vedno veliko možnosti za izboljšave. Skupna količina odpadkov se povečuje skoraj tako hitro kot gospodarska rast, zato je nujno ukrepanje za zmanjševanje teh količin.

 

 

Veliko usklajevanja in upoštevanja zero waste pristopa pri izvajanju komunalnih dejavnosti je povzel direktor Komunale Škofja Loka, Primož Ržen: “Kot ključno za doseganje zastavljenih ciljev ocenjujemo sodelovanje vseh deležnikov, tako obeh občin, našega podjetja, javnih zavodov in nenazadnje naših prebivalcev, ki so ključni člen pri zmanjševanju količin in ločevanju odpadkov.”

 

Na Komunali Škofja Loka smo že začeli s cilji, ki so določeni v zero waste strategiji.

V letu 2021 smo:

v letu 2022:

  • pričetek zbiranja papirja od vrat do vrat v naseljih Reteče in Gorenja vas Reteče,
  • zbiranje odpadnega jedilnega olja v Retečah in na Godešiču.

 

Zero waste strategija

 

Poleg ciljev in ukrepov strategija postavlja okvir za spremljanje izvajanja, spodbujanje sodelovanja in širšo prepoznavnost občin na njihovi poti izboljšav. S tem se občini pridružujeta tudi evropski mreži pod okriljem organizacije Zero Waste Europe, ki združuje že okrog 450 lokalnih skupnosti.

 

Dostopnost