Zbirni centri

Zbirni center Draga

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov Draga od 1. 3. 2022 dalje obratuje po novem obratovalnem času in sicer:

  • ponedeljek – petek: 8:00 – 18:00
  • sobota: 8:00 – 13:00
  • nedelja in prazniki: zaprto.

V Zbirni center Draga lahko odpadke pripeljejo vsi uporabniki, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov na območju občine Škofja Loka. Odpadke lahko oddajo tudi pravne osebe, ki imajo na območju občine Škofja Loka sedež in ali na njenem območju opravljajo trgovsko in storitveno dejavnost.

Zbirni center Studeno

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov Studeno, od 1. januarja 2021 dalje obratuje po novem obratovalnem času in sicer:

  • ponedeljek: 7.00 – 15.00
  • torek: 13.00 – 19.00
  • sreda: 13.00 – 19.00
  • četrtek: 13.00 – 18.00
  • petek: ZC ne obratuje
  • sobota: 8.00 – 13.00

V zbirni center Studeno lahko odpadke oddajo prebivalci občine Železniki.

Stranke morajo odpadke, ki jih pripeljejo v zbirni center predhodno ustrezno sortirati in nato pravilno razvrstiti po kontejnerjih v zbirnem centru.

Dokazilo o vključenosti v redni odvoz odpadkov

Ob vstopu v zbirni center mora stranka predložiti dokazilo, da je vključena v redni odvoz odpadkov na območju občin Škofja Loka ali Železniki.

Dokazilo je potrdilo o plačilu položnice za komunalne storitve Komunale Škofja Loka (v primeru elektronskega računa je kot dokaz lahko digitalna fotografija izvedenega plačila v spletni banki). V primeru, da je uporabnik stanovalec večstanovanjskega objekta, vključenost v odvoz odpadkov dokaže z izrezkom položnice upravnika, kjer mora biti razviden naslov prebivališča in številka stanovanja.

Zaposleni delavec v zbirnem centru lahko od uporabnika zahteva tudi vpogled v veljavni osebni dokument, s katerega je razvidno prebivališče.

Pravna oseba, ki izvaja storitveno dejavnost pri uporabniku na območju občine Škofja Loka, pri katerem so odpadki nastali, to dokaže s potrdilom o plačilu položnice za komunalne storitve Komunale Škofja Loka (v primeru elektronskega računa je kot dokaz lahko digitalna fotografija izvedenega plačila v spletni banki) od uporabnika pri katerem se storitev izvaja.

Ravnanje z odpadki v zbirnem centru

Ločevanje in razvrščanje odpadkov

Stranke morajo odpadke, ki jih pripeljejo v zbirni center predhodno ustrezno sortirati in nato pravilno razvrstiti po kontejnerjih v zbirnem centru. Za vrste odpadkov, za katere je oddaja omejena in ni brezplačna, je v Zbirnem centru Draga potrebno izvesti tehtanje odpadkov in izdati tehtalni list, skladno z navodili zaposlenih. Stranka, ki tehtanje odpadkov zavrne, odpadkov ne more oddati.

Če stranka pripelje nepravilno sortirane ali ne sortirane odpadke, jo zaposleni delavci o pravilnem sortiranju poučijo, stranka pa je odpadke nato dolžna pravilno sortirati in odložiti v prave zabojnike.

Prosimo, da v ZC pripeljete odpadke samo v času obratovanja in da pri oddaji upoštevate navodila tam prisotnega vzdrževalca.