Zbirni centri

Zbirni center Draga

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov Draga od 1. januarja 2021 dalje obratuje po novem obratovalnem času in sicer:

 • ponedeljek: 12:00 – 18:00
 • torek: 7:00 – 15:00
 • sreda: 12.00 – 19.00
 • četrtek: 7.00 – 15.00
 • petek: 12.00 – 18.00
 • sobota: 8:00 – 13:00

V zbirni center Draga lahko odpadke oddajo prebivalci občine Škofja Loka.

Zbirni center Studeno

Zbirni center ločenih frakcij komunalnih odpadkov Studeno, od 1. januarja 2021 dalje obratuje po novem obratovalnem času in sicer:

 • ponedeljek: 7.00 – 15.00
 • torek: 13.00 – 19.00
 • sreda: 13.00 – 19.00
 • četrtek: 13.00 – 18.00
 • petek: ZC ne obratuje
 • sobota: 8.00 – 13.00

V zbirni center Studeno lahko odpadke oddajo prebivalci občine Železniki.

Vabimo vas, da odpadke, ki so nastali v gospodinjstvih, doma, pred odvozom v ZC, ustrezno pripravite – pravilno ločite po frakcijah. Za prevoz jih naložite tako, da med prekladanjem ali prevozom ne bo prišlo do raztresanja, razlivanja, ali do kakršnega koli onesnaževanja okolja ali prevoznega sredstva. Sestavljene odpadke (npr. les + kovina + plastika) že doma ločite po vrsti materiala, po frakcijah, in bo oddaja v ZC hitrejša, enostavnejša in učinkovitejša.

Kljub temu, da je v ZC možno oddati skoraj vse vrste odpadkov, vam predlagamo, da razmišljate tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov oziroma zmanjševanju količin povzročenih, kajti kljub možnostim za reciklažo, je še vedno najboljši tisti odpadek, ki ga nismo povzročili, ki ni nastal oziroma, ki smo mu preprečili, da bi nastal. To je prvi in osnovni korak k zmanjševanju obremenjevanja okolja. Naslednji korak je, da »odpadke« porabimo ali uporabimo večkrat, ali ponovno, za isti ali drug namen. Od vsakega posameznika je odvisno, koliko je in bo okolje obremenjeno. Prav je, da se zavedamo, da je povzročanje odpadkov le eden od načinov obremenjevanja okolja.

V zbirna centra ne morete oddati naslednjih vrst odpadkov:

 • mešanih komunalnih odpadkov (MKO – ostali odpadki), za tovrstne odpadke morate imeti na domačem dvorišču, skladno z dejanskimi potrebami, zabojnik oziroma uporabiti zelene tipizirane vreče,
 • bioloških – kuhinjskih odpadkov, za tovrstne odpadke morate imeti posodo rjave barve in biti vključeni v redni odvoz na skupno kompostarno, oziroma izvajati lastno kompostiranje na lastnem – domačem vrtu,
 • katerihkoli vrst gradbenih odpadkov, ki so nastali pri gradnji, adaptaciji ali rekonstrukciji objektov. Za tovrstne odpadke je možen samo odvoz po naročilu, oziroma se za odvoz in končno oskrbo dogovorite z izvajalcem del,
 • kakršnihkoli vrst odpadkov, ki so nastali v katerikoli proizvodni dejavnosti. Za te odpadke morate biti vključeni v reden odvoz ali naročiti odvoz po naročilu ali jih oddajati direktno prevzemnikom, odvisno od vrste odpadkov.

 Prosimo, da v ZC pripeljete odpadke samo v času obratovanja in da pri oddaji upoštevate navodila tam prisotnega vzdrževalca.