Obračuni in ceniki

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka, od 1. 1. 2024

Sklep o cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in posebnih storitev v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2023, dne 15. 12. 2023)

Cenik storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Škofja Loka, Saubermacher, od 1. 1. 2024

Sklep o cenah storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2023, dne 15. 12. 2023)

Cenik za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za storitve povezane s to opremo, od 15. 1. 2024

Cenik za zbiranje in ravnanje z azbestom in izolirnim materialom, veljaven od 16. 3. 2023

Normativi za obračun ravnanja z odpadki v občini Škofja Loka

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Železniki

Cenik storitev ravnanja z odpadki v občini Železniki, od 1. 1. 2024

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/2023, dne 27. 12. 2023)

Cenik storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Železniki, Saubermacher, od 1. 1. 2024

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Železniki, za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/2023, dne 27. 12. 2023)

Cenik za nakup opreme za zbiranje odpadkov in za storitve povezane s to opremo, od 15. 1. 2024

Normativi za obračun ravnanja z odpadki v občini Železniki
Dostopnost