Obdelava in odlaganje odpadkov

Komunala Škofja Loka v občinah Škofja Loka in Železniki zbira odpadke od uporabnikov. Ker sama nima dovoljenja oziroma koncesije za nadaljnjo obdelavo in odlaganje, ima za to sklenjene pogodbe z ustreznimi prevzemniki.

Ker je cilj nas in vas, da čim manjše količine odpadkov odložimo oziroma pošljemo na sežig, je potrebno pričeti na začetku. Torej pri zmanjšanju nastanka odpadka, nato pa pri ustreznem ločevanju odpadkov.

Povzročene in zbrane komunalne odpadke oddajamo naslednjim prevzemnikom:

  • Nevarne odpadke, zbrane v zbirnem centru in na akcijah zbiranja, prevzame in odpelje v končno oskrbo podjetje Kemis d.o.o..
  • Vso zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, oddajamo družbam za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo (DROE).
  • Biološke odpadke oddajmo prevzemnikoma Humko d.o.o. in ROKS recikliranje in predelava organskih odpadkov d.o.o.
  • Odpadne surovine v Salomon (Papir servis), Surovino, Dinos Komteks, Zoltan, Toplarna Železniki.
  • Odpadno električno in elektronsko opremo pa prevzemnikom v sistemu shem za OEEO (ZEOS, Interseroh, …).
  • Ostale odpadke prevzame Saubermacher Slovenija d.o.o.
Naši zbrani odpadki s tem potujejo na ustrezno nadaljnjo obdelavo. Odpadke, katerih ni mogoče predelati, obdelati, reciklirati ali ponovno uporabiti se odlaga na odlagališča oziroma na sežig.

 

Dostopnost