Komunala Škofja Loka d.o.o.

Komunala Škofja Loka d.o.o. je bila ustanovljena 24. 10. 2019 z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Škofja Loka d.o.o.

Kot pravi naš slogan: »V službi ljudi, na strani narave.« je naša glavna skrb zadovoljen in preskrbljen uporabnik ter varovanje naravnih ekosistemov. Cilj našega podjetja je, da se uporabnikom še naprej zagotavlja pitno vodo, ki nam jo nudi narava, hkrati pa, da vso odpadno vodo očistimo in vrnemo v naravo. S tem v največji možni meri zmanjšamo onesnaževanje narave.

Ljudje ob vsakodnevnih opravilih ustvarimo tudi vedno več odpadkov, ki pa niso del naravnega okolja. Ena izmed osnovnih nalog in zadolžitev našega podjetja in ne nazadnje tudi uporabnikov je, da odpadke ustrezno ločimo že na izvoru. S tem omogočimo večjo možnost nadaljnjega recikliranja odpadkov, ki tako postanejo nova surovina in posledično ne končajo na odlagališčih.

Delujemo v občini Škofja Loka, kjer izvajamo oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnikov.

V občini Železniki izvajamo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov do prevzemnikov.

Investicije in investicijsko vzdrževanje izvajata Občina Škofja Loka in Občina Železniki, saj sta lastnici komunalne infrastrukture.

 

 

 

 

Kontakt

Vsi uporabniki, ki imate za nas vprašanja, pobude in reklamacije, nas lahko kontaktirate vsak delovni dan med 7:00 in 15:00.

Telefon: 04 / 50 23 500

e-pošta: info@komunalaskofjaloka.si

ali osebno na sedežu podjetja: Kidričeva cesta 43 a, 4220 Škofja Loka.

 

Dostopnost