Nevarni odpadki

Med nevarne odpadke spadajo odpadki, ki imajo katero izmed zgornjih oznak.

NEVARNE ODPADKE VKLJUČNO Z EMBALAŽO OD NEVARNIH SNOVI:

  • zbirajte ločeno,

  • začasno skladiščite na primernih mestih, ločeno od živil in varno pred otroci,
  • ob akcijah zbiranja jih prinesite na zbirna mesta ali
  • oddajte v zbirnem centru ali pooblaščenim zbiralcem nevarnih odpadkov.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov poteka:

  • na območju Občine Škofja Loka 2x letno – v spomladanskem (april – maj) in jesenskem času (oktober – november),
  • na območju Občine Železniki 1x letno – v spomladanskem času (april – junij).

Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov boste pripomogli, da bosta okolje in narava z manj škodljivimi vplivi.

Dejavnost mora v skladu z veljavno zakonodajo sama poskrbeti za nevarne odpadke in sicer mora razpolagati z dokumentacijo o nabavi in hranjenju nevarnih snovi in z dokumentacijo o predaji nevarnih odpadkov pooblaščenim izvajalcem zbiranja, prevoza in končne oskrbe tovrstnih odpadkov.