Nevarni odpadki

Nevarni odpadki so odpadki (snovi), ki imajo na originalni embalaži vsaj eno od oznak za nevarnost: eksplozivno, jedko, okolju škodljivo, vnetljivo, zdravju škodljivo ali strupeno.

Uporabniki iz gospodinjstev naj nevarne odpadke oddajajo v original embalaži od nevarnih snovi, ali pa vsaj z nedvoumno specifikacijo nevarne snovi na nadomestni embalaži.

Nevarni odpadki, ki se zbirajo v zbirnem centru in so nastali v gospodinjstvu so:

• embalaža, ki se vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi – 15 01 10*
• kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklop (npr. iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami – 15 01 11*
• topila (sem spada tudi bencin) – 20 01 13*
• kisline – 12 01 14*
• alkalije – 20 01 15*
• fotokemikalije – 20 01 17*
• pesticidi (sem spadajo vsa odpadna fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi) – 20 01 19*
• jedilno olje in masti – 20 01 25
• olja in maščobe (motorna, hidravlična, mazalna olja), ki niso navedene pod 20 01 25 – 20 01 26*
• barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (sem spadajo tudi kartuše iz tiskalnikov) – 20 01 27*
• čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi – 20 01 29*
• citotoksična in citostatična zdravila – 20 01 31*
• baterije in akumulatorji, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje – 20 01 33*.

Pravne osebe nevarnih odpadkov v zbirnem centru ne smejo oddati.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov poteka:

  • na območju Občine Škofja Loka 2x letno – v spomladanskem (april – maj) in jesenskem času (oktober – november),
  • na območju Občine Železniki 1x letno – v spomladanskem času (april – junij).

Z ločenim zbiranjem nevarnih odpadkov boste pripomogli, da bosta okolje in narava z manj škodljivimi vplivi.

Dostopnost