Plačevanje parkirnine

Na plačljivih parkiriščih je možno plačevanje parkirnine z gotovino in preko mobilne aplikacije EasyPark.

Gotovinsko plačevanje

Če želimo plačati z gotovino sledimo navodilom na posameznem parkomatu in plačilo izvedemo skozi odprtino za gotovino. Parkomat nam po izvedenem plačilu izstavi parkirni listek, ki ga namestimo na vidno mesto v vozilu.

Uporaba mobilnega plačevanja parkirnine

Preko aplikacije Easypark sledimo navodilom za plačilo parkirnine.

 

Upravljavec plačljivih parkirišč je na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa in Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Škofja Loka,  Občina Škofja Loka – režijski obrat. Nadzor na parkiranjem izvaja Občinsko redarstvo.

Plačljiva parkirišča so določena na podlagi 17. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa Odredbo o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine in  Odredbo o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine.

V prvi coni parkiranja je le to najdražje (1€/h) z različnim začetnim časom brezplačnega parkiranja, v drugi coni je cena 0,5€/h z dvournim brezplačnim začetnim parkiranjem, medtem ko v tretji coni ni začetnega brezplačnega parkiranja saj je ura parkiranja le 0,25€/h.

Dovolilnice

Za parkirišča Štemarje, Novi svet – plato, Šolski center in Tehnik lahko upravičenci na podlagi 18. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa   pridobijo letne dovolilnice za parkiranje proti plačilu 100 €.

 

Dostopnost