Upravljanje parkirišč

V Občini Škofja Loka imamo evidentiranih skupno 2621 javnih parkirnih mest na nekaj manj kot 7 ha površine.

Pri uporabi parkirišč je potrebno upoštevati prometno signalizacijo. Velika večina parkirišč je brezplačnih, na določenih občutljivejših in atraktivnejših lokacijah predvsem v mestnem središču pa so na parkiriščih oziroma parkirnih mestih uvedene posamezne omejitve, tako glede najdaljšega dovoljenega časa parkiranja (modre cone) kot plačljivega parkiranja in namenskega parkiranja (npr. za stanovalce starega mestnega jedra).

Vsako prvo sredo v mesecu pa je parkiranje omejeno tudi na parkirišču Vojašnica zaradi vsakokratnega mesečnega sejma.

Obstoječi parkirni režim plačljivega, kratkotrajnega parkiranja in parkiranja za stanovalce starega mestnega jedra v središču Škofje Loke je namenjen zagotavljanju prostih parkirnih mest predvsem obiskovalcem in rednim uporabnikom.

Na območjih kjer je uvedeno plačljivo parkiranje je z uporabo letnih dovolilnic možno tudi letno parkiranje stanovalcev in poslovnih subjektov. Za potrebe parkiranja stanovalcev starega mestnega jedra – območja za pešce je zgrajeno namensko parkirišče Nunski vrt. Določena parkirišča – predvsem na območju Frankovega naselja je možno najeti (za obdobje do največ pet let). Pri različnih režimih je potrebno ločiti tudi omejitve.

 

Plačljivo parkiranje

V Občini Škofja Loka je na razpolago 429 plačljivih parkirnih mest na šestih plačljivih parkiriščih.

Pri plačljivem parkiranju imamo določena parkirišča z začetnim brezplačnim parkiranjem od 30 minut do dveh ur z možnostjo plačila parkirnine za daljši čas parkiranja (Pepetov klanec, Tehnik, Zdravstveni dom, Novi svet – plato in Štemarje), medtem ko začetno brezplačno parkiranje ni možno na plačljivem parkirišču Šolski center. Razen na parkiriščih Pepetov klanec in Zdravstveni dom je možno pridobiti tudi letne dovolilnice za parkiranje upravičencev (stanovalcev in poslovnih subjektov).

Parkirišče

Parkirna cona

Višina parkirnine (€/uro)

začetno brezplačno parkiranje

čas plačljivega parkiranja (pon – pet)

čas plačljivega parkiranja (sobota)

Štemarje

      2. cona

0,50 €

120 min

7.00 – 19.00

7.00 – 13.00

Zdravstveni dom (plato)
  1. cona

1,00 €

120 min

7.00 – 19.00

7.00 – 13.00

Tehnik

       2. cona

0,50 €

120 min

7.00 – 19.00

7.00 – 13.00

Pepetov klanec (na Grabnu)
  1. cona

1,00 €

30 min

7.00 – 19.00

7.00 – 13.00

Novi svet (plato)

      2. cona

0,50 €

120 min

7.00 – 17.00

7.00 – 13.00

Šolski center

       3. cona

0,25 €

0 min

7.00 – 17.00

 

Ob nedeljah in praznikih parkiranje ni plačljivo.

Dostopnost