Mešani gradbeni odpadki

Mešane gradbene odpadke lahko v Zbirnem centru Draga oddajo uporabniki iz gospodinjstev iz občine Škofja Loka in iz občine Železniki. V vašem imenu lahko odpadke oddajo tudi pravne osebe, vendar morajo pri oddaji pokazati vaš zadnji račun Komunale Škofja Loka.

Oddaja količin do vključno 3 m3 oziroma 3 avtomobilskih prikolic na leto je brezplačna za vsa gospodinjstva občine Škofja Loka. Za večje količine mešanih gradbenih odpadkov se tehta in zaračuna odlaganje mešanih gradbenih odpadkov po veljavnem ceniku Komunale Škofja Loka.

Uporabniki iz občine Železniki vso količino plačajo skladno z veljavnim cenikom Komunale Škofja Loka.

Ločevanje mešanih gradbenih odpadkov

Mešane gradbene odpadke ki nastanejo pri obnovi stanovanjskih objektov, je potrebno ločeno zbrati, kar pomeni, da med njimi ne sme biti plastičnih odpadkov (npr. cevi in doze od električne napeljave, katere se lahko odda med ostanek komunalnih odpadkov), izolacijskih materialov, železa, lesa,ipd…

Vrsta odpadka
Vsebina
Beton in asfalt

(17 01 01)

  • beton (armiran in nearmiran),
  • asfalt.
Opeka, izkop, keramika in sanitarna oprema (keramična)

( 17 01 07)

  • Opeka,
  • Izkopni materiali,
  • Keramika (lahko tudi s primesmi betona, ipd),
  • Sanitarna oprema (lijaki, školjke).
Siporeks in mavčno kartonske plošče

(17 09 04)

  • Siporeks,
  • Mavčno kartonske plošče.

Vse uporabnike iz gospodinjstev obveščamo, da lahko pri gradbenih delih odgovornost za prevzem in obdelavo mešanih gradbenih odpadkov prenesete na izvajalca gradbenih del, ki mora tako poskrbeti za ustrezno in dovoljeno oddajo teh odpadkov.

Oddaja mešanih gradbenih odpadkov iz dejavnosti ni mogoča.

Dostopnost