Mešani gradbeni odpadki

Za vse uporabnike, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov, iz občin Škofja Loka, Železniki, Žiri in Gorenja vas – Poljane se v Zbirnem centru Draga zbirajo manjše količine (količine do 1 traktorske prikolice) gradbenih odpadkov.

Odlaganje količin, do vključno 1 avtomobilske prikolice (1 m3), je brezplačno.

Mešane gradbene odpadke ki nastanejo pri obnovi stanovanjskih objektov, je potrebno ločeno zbrati, kar pomeni, da med njimi ne sme biti plastičnih odpadkov (npr. cevi in doze od električne napeljave, katere se lahko odda med ostanek komunalnih odpadkov), izolacijskih materialov, železa, lesa,…

Med ustrezno ločeno zbrane gradbene odpadke spadajo:

  • omet,
  • keramične in druge ploščice,
  • opeka,
  • kosi betona,
  • ostanki gipsa,
  • cementa,
  • peska,…