Kovine

Komunala Škofja Loka v Zbirnih centrih Draga in Studeno brezplačno prevzema odpadne kovine.

 

Med kovine spadajo:

  • železo,
  • medenina,
  • baker,
  • kovinski deli,…

Kovino Komunala Škofja Loka proda prevzemnikom.

Dobiček od prodaje kovin, se uporabnikom upošteva pri kalkulaciji cen za storitve povezane z ravnanjem z odpadki.