Kosovni odpadki

Med kosovne odpadke spadajo sledeči odpadki:

  • bela tehnika
  • sanitarna oprema
  • pohištvo,
  • stanovanjska oprema, itd.

Kosovni odpadek je tisti, ki je takšnih dimenzij (posamezni odpadek), da ga ni mogoče odložiti v posodo, zabojnik ali tipizirano vrečo.

KOSOVNE ODPADKE LAHKO ODDATE NA NASLEDNJE NAČINE:

Dostopnost