Kosovni odpadki

Med kosovne odpadke spadajo sledeči odpadki:

  • bela tehnika
  • sanitarna oprema
  • pohištvo,
  • stanovanjska oprema, itd.

Kosovni odpadek je tisti, ki je takšnih dimenzij (posamezni odpadek), da ga ni mogoče odložiti v posodo, zabojnik ali tipizirano vrečo.

KOSOVNE ODPADKE LAHKO ODDATE NA NASLEDNJE NAČINE:

  • izvajalec jih odpelje na dopisnico (ta sistem velja za kosovne odpadke iz gospodinjstev za območje Občine Škofja Loka),
  • oddaja ob akciji odvoza kosovnih odpadkov, ki poteka 1x letno (ta sistem velja za kosovne odpadke iz gospodinjstev za območje Občine Železniki),
  • da jih sami pripeljete v zbirni center Draga (občina Škofja Loka) ali Studeno (občina Železniki).