Kaj ne sodi v kanalizacijo

Za nemoteno delovanje kanalizacijskega sistema v občini Škofja Loka skrbi Komunala Škofja Loka.

Komunala Škofja Loka vas obvešča, da na sistemu prihaja do okvar, zamašitev, oziroma neustreznega delovanja zaradi odpadkov, predmetov, ki v kanalizacijo ne sodijo.

Odpadki, ki v kanalizacijo ne sodijo

Kam uporabniki ta odpadek lahko “odvržemo”?

OSTALI ODPADKI

kot so higienski pripomočki, nogavice, čistilna volna, kosi tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža, ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe.

Ustrezen zabojnik

ali

Zbirni center Draga

GRADBENI ODPADKI

kot so različni gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni elementi, ker zamašijo kanalizacijske cevi.

Zbirni center Draga

BARVE, TOPILA, DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

kisline, lugi, fitofarmacevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve   delovanja biološkega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih.

Zbirni center Draga

ali

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

ODPADNA OLJA IN NAFTNI DERIVATI

saj so to biološko težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.

Zbirni center Draga

ali

Zbiralniki za odpadno jedilno olje

MANJŠI ORGANSKI ODPADKI

kot so ostanki hrane iz gospodinjstev ali obratov za pripravo hrane, ker povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, ki pospešujejo gnitje v kanalu in s tem povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo.

Biološki odpadki

ali

kompost

VEČJI ORGANSKI ODPADKI

deli živalskih trupel, ker povzročajo manjšo prevodnost ali kar zamašitev kanalov.

Veterinarsko higienska služba

 

Pojav glodavcev v kanalizacijskem sistemu

Zaradi organskih odpadkov, ki se pojavljajo v kanalizacijskemu sistemu, se ustvarijo idealni pogoji za zadrževanje in razmnoževanje glodavcev, kot so podgane.

Glodavci prenašajo številne zunanje parazite (pršice, bolhe, klope in uši). Podganja bolha prenaša bakterijo, ki pri človeku povzroči kugo, bolhe in uši pa prenašajo bakterijo, ki povzroča tifus.

Glodavci povzročajo tudi veliko gospodarsko škodo, kot je uničevanje in kontaminacija hrane, poškodba zgradb, električnih kablov, plinske in druge napeljave.

 

 

Komunala Škofja Loka je septembra 2021 prejela dovoljenje za izvajanje deratizacije. Več o deratizaciji najdete na spodnji povezavi:

 

 

Ker pa se glodavci razmnožujejo hitreje, kot jih uspemo iztrebiti naprošamo vse uporabnike, da res upoštevate pravilo, da se organskih in ostalih zgoraj naštetih odpadkov v kanalizacijo ne meče.

Dostopnost