Spomladansko zbiranje zelenega odreza

Zbiranje zelenega odreza se je izvajalo v torek 19. in 26. marca ter 9. in 16. aprila, pri predhodno prijavljenih gospodinjstvih, ki so vključena v redni odvoz odpadkov v občini Škofja Loka.

 

Naročilo na brezplačni odvoz zelenega odreza ni več mogoče.

Vsi uporabniki iz občine Škofja Loka lahko do 5 m3 zelenega odreza oddate brezplačno, preko celega leta, v Zbirnem centru Draga, ki obratuje vsak dan v tednu, med 8. in 18. uro ter v soboto med 8. in 13. uro.

Več informacij lahko dobite:

Dostopnost