Javna naročila

Komunala Škofja Loka naročanje materiala in storitev izvaja skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Skladno s to zakonodajo, se izvaja tudi letno poročanje.