Izolacijski materiali

Izolacijski materiali (klas. št.: 17 06 04) se od 1. 8. 2021 dalje zbirajo v posebej določenem in pokritem kontejnerju v Zbirnem centru Draga, za namen prevoza na odlagališče nenevarnih odpadkov.

 

Ravnanje z izolacijskimi materiali (prevzem, skladiščenje, prevoz na odlagališče in odlaganje) se imetnikom tovrstnih odpadkov obračuna po veljavnem ceniku.

Med izolacijske materiale spadajo naslednje vrste odpadkov:

  • kamena volna,
  • steklena volna,
  • stirodur,
  • onesnažen gradbeni stiropor,
  • tegola,
  • strešna lepenka,
  • bitumenska kritina.