Izjava o spremembi opreme za odpadke

  Vrsta naročila:


  Izberite željeni volumen zabojnika po vrstah odpadka

  Ostali odpadki (MKO):

  Odpadna embalaža (EMB):

  Biološki odpadki:

  Dostopnost