Embalaža

Embalaža so vsi izdelki, ki obdajajo, hranijo in varujejo blago ob rokovanju, njegovi dostavi ali prestavitvi na poti od proizvajalca, dobavitelja in do končnega uporabnika.

V zabojniki z rumenim pokrovom, oziroma v rumenih tipiziranih vrečkah v občinah Škofja Loka in Železniki zbiramo:

PLASTIČNA EMBALAŽA

Med plastično embalažo spadajo:

 • plastenke
 • plastične posodice
 • nosilne vrečke
 • plastična ovojna folija
 • plastične palete
 • stiropor
 • itd.

v kolikor opravljajo funkcijo embalaže.

KOVINSKA EMBALAŽA

Med kovinsko embalažo spadajo:

 • pločevinke od pijač
 • kovinski sodi
 • kovinska vedra
 • kovinska drobna embalaža – od barv, lakov in podobno
 • pločevinke iz kovine
 • itd.

v kolikor opravljajo funkcijo embalaže.

SESTAVLJENA EMBALAŽA

Med sestavljeno embalažo spadajo:

 • tetrapak
 • sestavljene vreče prehrambnih izdelkov (kavne vrečke, vrečke prehrambnih izdelkov, ipd.)
 • itd.

v kolikor opravljajo funkcijo embalaže.

 

Namen uporabe embalaže

Embalažo danes uporabljamo za različne namene. Ena izmed največjih nalog je zaščita izdelka pred zunanjimi vplivi pri rokovanju in transportu.

PRIMARNA ALI PRODAJNA EMBALAŽA

Primarna embalaža so: kozarci, vrečke, konzerve, plastenke, sklede, tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto blaga.

Naloga primarne embalaže je, da obdaja osnovno prodajni izdelek ter ga varuje pred poškodbami in onesnaženjem.

vir fotografije: Recikel.si

SEKUNDARNA ALI SKUPINSKA EMBALAŽA

Sekundarne embalaže so: folije ali podobni ovoji ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu.

Namenjena je razpošiljanju, skladiščenju, prevozu ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku in se lahko odstrani z blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti.

TRANSPORTNA ALI TERCIARNA EMBALAŽA

Transportna embalaža so: sodi, zaboji, ročke, vreče ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajšajo ravnanje z blagom in njegov prevoz.

Zabojniki, ki se za prevoz blaga uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne štejejo za transportno embalažo.

 

 

Dostopnost