Ekološki otoki

Ekološki otoki v občini Škofja Loka

V občini Škofja Loka je uporabnikom na voljo preko 100 ekoloških otokov.

Ekološki otoki so namenjeni uporabnikom iz občine Škofja Loka.

X Y NAZIV papir kos volumen steklena embalaža kos volumen
111515 445974 Bodovlje zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
110787 442761 Brode zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
117450 442301 Bukovica – deponija zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
120438 443395 Bukovščica zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
114823 447003 Cesta talcev – novo naselje zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
114144 446601 Dijaški dom na Podnu zvon 1 2500 zvon 1 2500
115770 447966 Dorfarje Zabojnik 1 1100 Zabojnik 1 1100
111664 450641 Draga zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
114277 448571 Frankovo – ara zvon 3 1250 zvon 1 1800
114213 448560 Frankovo – avtobusna postaja polpotopna zbiralnica 2 3000 polpotopna zbiralnica 1 3000
114208 448747 Frankovo – trgovina zvon 1 3300 zvon 1 3300
114283 448451 Frankovo – vrtec Rožle zvon 1 1800 zvon 1 1800
114142 448294 Frankovo 157 zvon 1 1800 zvon 1 1250
114257 448295 Frankovo 164 zvon 1 2500 zvon 1 1250
114244 448203 Frankovo 174 zvon 1 1800 zvon 1 1250
114200 448192 Frankovo 177 zvon 1 1800      
114119 448672 Frankovo 43 zvon 1 2500 zvon 1 1800
114265 448683 Frankovo 74 zvon 1 1250 zvon 1 1800
114309 448627 Frankovo n. 71 zvon 1 1800 zvon 1 1800
110442 442183 Gabrk zabojnik 1 1100 zabojnik 1100 770
110144 440106 Gabrška gora zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
114000 450541 Godešič – igrišče *     zvon 1 2500
113539 450827 Godešič – konec vasi *     zvon 1 1800
112330 449740 Gosteče zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
113486 446738 Grajska pot zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
114559 446629 Groharjevo n. 11 – 12 zvon 1 2500 zvon 1 3300
114407 446678 Groharjevo n. 2 – 4 zvon 1 2500 zvon 1 1250
114391 446540 Groharjevo n. stan. hiše zvon 1 1250 zvon 1 1250
114194 448880 Hafnerjevo n. – avtobusna zvon 1 1250 zvon 1 1800
114139 448998 Hafnerjevo n. – pri igrišču zvon 1 1800 zvon 1 1250
114433 448886 Hafnerjevo n. (pri Branetu) zvon 1 1250 zvon 1 1800
113216 448407 Hosta zvon 1 1250 zabojnik 1 1250
111689 447358 Hrastnica 1 zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
108113 447313 Hrastnica 2 zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
109419 446987 Hrastnica 3 zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
114249 447346 Kamnitnik zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
113975 447241 Kidričeva c. – info točka zvon 1 1800 zvon 1 1800
114228 449358 Kidričeva c. – pri Inframedu zvon 1 1250 zvon 1 1250
119670 442915 Knape zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
113643 449505 Lipica zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
110040 440756 Log – Stara cesta zabojnik 2 1100 zabojnik 1 1100
109664 440018 Log – Visoko zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
113515 446959 Mlekarna zvon 1 1250 zvon 1 1800
113938 447584 Nad Plevno zvon 1 1250 zvon 1 1250
113980 446591 Novi svet – vrtec zvon 1 2500 zvon 1 2500
113875 446563 Novi svet 8 zvon 1 1800 zvon 1 1800
113783 446598 Nunski vrt – parkirišče zvon 2 1800 zvon 1 1800
113713 447107 Okornov most zvon 1 1250 zvon 1 1250
115650 447130 Papirnica zabojnik 1100   zabojnik 1 1100
114247 446788 Partizanska 43 polpotopna zbiralnica 2 3000 polpotopna zbiralnica 1 3000
114177 446968 Partizanska 44 zvon 2 1250;1800 zvon 1 1800
114139 447032 Partizanska 47 zvon 1 2500 zvon 1 1800
116456 446399 Pevno zvon 1 1250 zvon 1 1250
113824 447807 Pod Plevno zvon 2 1250;1800 zvon 1 1250
113814 447369 Pod zdrav. domom zvon 1 1250 zvon 1 1250
114286 445891 Podlubnik 1 – 71 zvon 2 1250 zvon 1 3300
114327 446040 Podlubnik 1 – parkirišče zvon 2 1250;1800 zvon 1 1800
114568 445722 Podlubnik 160 – avtobus. p. polpotopna zbiralnica 2 3000 polpotopna zbiralnica 1 3000
114542 445881 Podlubnik 2 – za trgovino zvon 1 2500 zvon 1 1800
114605 445567 Podlubnik 2 – zahod zvon 2 2500 zvon 2 1800
113527 446885 Pogorišče zvon 2 2500 zvon 1 2500
116936 443267 Praprotno zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
112488 445615 Pri Kajbitu zabojnik 2 1100 zabojnik 1 1100
112665 449161 Pungert zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
113213 447076 Puštal Kleopatra zvon 2 1800 zvon 1 3300
113170 446774 Puštal – Žovšče Zabojnik 1 1100 Zabojnik 1 1100
113052 451637 Reteče – gmajna *     zvon 1 1800
112767 452340 Reteče – pri konjih *     zvon 1 1800
112772 451610 Reteče – pri rampah *     zvon 1 1800
111237 444252 Sopotnica zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
113654 447367 Sorška cesta zvon 1 2500 zvon 1 2500
116378 441287 Spodnja Luša zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100
113888 447114 Stara cesta – Tehnik zvon 1 1250 zvon 1 1250
114453 446258 Stara Loka – kišta zvon 1 1800 zvon 1 1800
114567 446383 Stara Loka – v betonu zvon 1 1250 zvon 1 1250
114419 448027 Stari Dvor zvon 2 1800 zvon 1 1800
114623 448063 Stari Dvor pri Korlu zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
113862 447837 Suha – pri mostu zvon 1 3300 zvon 1 1800
113668 447853 Suha Špan zvon 1 2500 zvon 1 3300
115467 448160 Sv. Duh – dom zvon 1 2500 zvon 1 1800
116207 448174 Sv. Duh – proti gradu zvon 1 3300 zvon 1 2500
115941 448293 Sv. Duh – vas zvon 1 1800 zabojnik 1 770
118386 441852 Ševlje zabojnik 2 770 zabojnik 2 770
114093 446893 Šolska ulica – tržnica zvon 1 1800 zvon 1 2500
114122 446932 Šolska ulica 10 zabojnik 1 770 zabojnik 1 770
114162 447418 Tavčarjeva 12a zvon 1 1800 zvon 1 1250
114210 447423 Tavčarjeva 14, 18 zvon 1 2500 zvon 1 2500
114316 447371 Tavčarjeva 27 zvon 1 1800 zvon 1 1800
114640 449300 Trata čez progo zvon 1 2500 zvon 1 1800
114336 449099 Trata za LTH zvon 1 1250 zvon 1 1250
114757 445912 Trnje zvon 2 1800 zvon 1 1800
114727 445511 Vešter – plin zvon 1 1250 zvon 1 1250
113945 446356 Vincarje zvon 1 1800 zvon 1 1800
114885 446190 Virlog zvon 1 1250 zvon 1 1250
115081 448001 Virmaše – novo naselje zvon 1 2500 zvon 1 2500
114982 448217 Virmaše pri GD zvon 1 2500 zvon 1 1800
114212 446428 Za športno dvorano Poden zvon 1 1800 zvon 1 1800
112938 446633 Zabrajda zvon 1 1250 zvon 1 1250
114026 447163 ZB zvon 1 1250 zvon 1 1250
115862 440048 Zgornja Luša zabojnik 2 1100 zabojnik 2 1100
111804 444907 Zminec – avtobusna zabojnik 2 1100 zabojnik 2 1100
111210 444528 Zminec nad vasjo zabojnik 1 1100 zabojnik 1 1100

 

Na ekološke otoke lahko uporabniki oddate papir in stekleno embalažo.

*Zabojniki so bili iz ekoloških otokov umaknjeni, zaradi poskusnega zbiranja papirja od vrat do vrat.

Ekološki otoki v občini Železniki

LOKACIJA
Papir Steklena embalaža
Dolenja

vas

V vasi 770
Selca
Nasproti cerkve 770 2×240
Pri trafotu (lovski dom) 2×240 2×240
Ob Selnici – nasproti Jagodica 770 770
Ob Selnici – nasproti Ilča 240 770
Ob Selnici – most pri Pohlevnu 770 240
Pri skladišču KZ 240 2×240
Železniki
Tržnica 770
Češnjica – pri transformatorju 240 3×240
Na Kresu 8 240 240
Na Kresu 9 2×240 240
Na Kresu 10 240 240
Na Kresu 11 240 240
Na Kresu 12 240 240
Na Kresu 13 240 240
Na Kresu 14 240 240
Na Kresu 15 2×240 240
Na Kresu 16 240 240
Na Kresu 17 240 240
Na Kresu 18 4×240 240
Na Kresu 19 4×240 240
Na Kresu 20 4×240 240
Na Kresu 24 5×240 2×240
Na Kresu 23 5×240 2×240
Na Kresu 22 5×240 3×240
Na Kresu 21 4×240 240
Dašnica – 1 pod košem 770, 240 770
Dašnica – 2 za prvim mostom 770, 240 770
Dašnica – 3 pri bivšem kozolcu 770, 240 770
Dašnica – 4 na koncu Dašnice 770 770, 240
Log – ob regionalni cesti 770 770
Otoki 6 (za Prtovč) 2×240 240
Trnje 12 – 13 blok 240 240
Trnje 18 stolpič 4×240 240
Trnje 20 (bivša občina) 770 770
Trnje 35 (pri trgovini) 3×240 3×240
Racovnik (gasilski dom) 240 240
HS Racovnik 30 – na zelenici 2×240 3×240
Racovnik – blok pri Zdravstvenem d. 4×240 240
Martinj vrh
Martinj vrh – 1 pri Škrobu 240 240
Martinj vrh – 2 pri Vancarjevem mlinu 240 2×240
Zali Log
Pri Gasilskem domu 2×240 2×240
Pri mostu 240 770
Davča
Za deponijo peska 240 240
Davča – 1 na Logu 240 240
Obrat “Niko” 240 2×240
Pri Jemcu 240 240
Pri Jelencu (pri Nacetu, 38) 240 240
Zgornja Sorica
Pri gasilskem domu 240 240
Pri št. 12 naprej od GD 240 240
Pri št. 29 pred odcepom za kamnol. 240 240
Spodnja Sorica
Ekološki otok v bližini lokala 240 240
V bližini hišne št. 9 240 240
Spodnje Danje
V vasi 240 240
Rudno
V vasi 2×240 3×240
Podlonk
V vasi 240 2×240
Dražgoše
Nasproti Brunarice 240
Osnovna šola 240
Pri trgovini 240 2×240
Lajše
Pod gostilno 240 2×240
Kališe
V vasi 240 240

 

*V Dolenji vasi na ekoloških otokih ni več papirja, saj se izvaja poskusno zbiranje papirja od vrat do vrat.

Dostopnost