Deratizacija

Komunala Škofja Loka je s strani Ministrstva za zdravje prejela dovoljenje za izvajanje deratizacije.

Deratizacija je uničevanje škodljivih glodavcev, kot so miši in podgane.  Ko zmanjšamo število glodavcev, zmanjšamo tudi nevarnost pojava nalezljivih bolezni, ki jih ti glodavci prenašajo.

Glodavci povzročajo tudi veliko materialno škodo, saj z grizenjem uničujejo predmete s katerimi pridejo v stik. Nahajajo se na lokacijah, kjer se pojavljajo večje količine hrane. Deratizacijo se zato izvaja v naseljih, v kanalizacijskih sistemih , v živilsko predelovalni industriji, vrtcih, šolah, v proizvodnih objektih, živinorejskih objektih,…

Skladno s tem vas naprošamo, da v školjko ne mečete odpadkov, ki tja ne sodijo. Več o tem na spodnji povezavi:

 

 

 

Komunala Škofja Loka izvaja deratizacijo na kanalizacijskem sistemu, ki ga upravlja.

V primeru, da bi se tudi pri vas pojavljajo tovrstni glodavci, nam to sporočite na spodnje kontakte:

 

Opravilo deratizacije se na privatnih površinah zaračuna skladno s cenikom:

Hvala za vaše zaupanje.

Dostopnost