Biološki odpadki

Biološki odpadki so lahko zaviti v časopisni papir, papirnato ali biorazgradljivo vrečko. NE SMEJO biti odloženi v plastični vrečki.

Pravilno ločeno zbrane in odpeljane biološke odpadke kompostiramo na skupni kompostarni, pridobimo kvaliteten kompost, s tem obvarujemo odlagališče neprijetnih vonjav in onesnaženih izcednih voda.