Azbestni odpadek

Komunala Škofja Loka v Zbirnem centru Draga omogoča oddajo azbestnih odpadkov vsem uporabnikom iz občine Škofja Loka in občine Železniki.

Odpadki, ki vsebujejo azbest niso komunalni odpadki in niso del gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, zato oddaja le-teh v zbirnem centru ni brezplačna.

Imetnikom tovrstnih odpadkov v zbirnem centru omogočamo oddajo proti plačilu. Vsaka oddaja ne glede na količino se tehta. Za prevzem teh odpadkov se imetniku zaračuna stroške naklada, prevoza iz zbirnega centra na odlagališče, stroške odlaganja, finančnega jamstva za odlagališče in okoljske dajatve.

Storitev se obračuna skladno z veljavnim cenikom Komunale Škofja Loka.

 

Dostopnost