vreča, cementna, prazna

Odpadno embalažo se zbira v zabojnikih z rumenim pokrovom in v rumenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost