trak, lepilni, darilni, plačstični, tekstilni

Ostale odpadke se zbira v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost