tekstil, uporaben

Uporaben tekstil in oblačila lahko uporabniki oddate v zabojnike za odpadni tekstil, ki se nahajajo na ekoloških otokih.

Dostopnost