stirodur

Izolativni material lahko uporabniki iz Občine Škofja Loka oddate v zbirnem centru Draga. Oddaja izolativnega materiala je plačljiva.

Dostopnost