pločevinke (pijač, konzerve)

Odpadno embalažo se zbira v zabojnikih z rumenim pokrovom in v rumenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost