petrolej

Nevarne odpadke uporabniki lahko oddate v zbirnih centrih Draga in Studeno, ali ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov.

Dostopnost