ovitki (maslo, sirčki,..)

Ostale odpadke se zbira v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost