menstrualna skodelica

Ostale odpadke se zbira v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.