lončki, cvetlični, za daljšo uporabo

Cvetlični lončki za daljšo uporabo, so lončki v katerih rastline lahko ostanejo celo življenjsko dobo.

Ostale odpadke se zbira v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost