igrače, manjše (brez baterij)

Ostale odpadke se zbira v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost