glineni izdelki, manjši

Ostale odpadne se zbira v črnih zabojnikih ali zelenih tipiziranih vrečah Komunale Škofja Loka.

Dostopnost